ช่วงปลายปีแบบนี้ ขอให้ทุกๆ คนเดินทางกันอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะ
#เราอยู่ร่วมกันได้