เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว
ผู้ติดเชื้อHIV ร้องเรียนปลัด สธ.กรณีเด็กอายุ ๔ ขวบ ถูกโรงเรียนบังคับตรวจเลือด

การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว ยังเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่อง ในช่วงเปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่ของทุกปี จะมีโรงเรียนที่ไม่รับเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเข้าเรียน หรือไม่รับเด็กที่โรงเรียนรู้ว่ามีผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี แม้เด็กจะไม่มีเชื้อฯ ก็ถูกปฏิเสธให้เข้าเรียนด้วย

ในปีการศึกษาใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เช่นเดียวกัน มีเด็กเล็กที่ถูกผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งบังคับให้ไปตรวจเลือดเอชไอวีก่อนจะสมัครเข้าเรียน เพราะโรงเรียนรู้ว่า ผู้ปกครองของเธอเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ถึงตอนนี้ ยังไม่รู้ว่าเธอจะถูกปฏิเสธการเข้าเรียนอีกหรือไม่

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จะเข้าพบนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาตรการการป้องกันและจัดการปัญหาขั้นเด็ดขาด ไม่ให้เกิดกรณีละเมิดสิทธิอันเนื่องจากเอชไอวีเช่นนี้อีก

จึงขอเชิญสื่อมวลชนร่วมติดตามทำข่าว
ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นิมิตร์ ๐๘๑ ๖๖๖ ๖๐๔๗