กรรมการสิทธิยัน ตรวจเลือดเด็กก่อนเข้าเรียนเป็นการละเมิดสิทธิ
cr: เดลินิวส์