ยารักษาไมเกรนกลุ่มเออร์ก็อต (Ergot) เช่น คาเฟอร์กอต (Cafergot), เออร์โกมาร์ (Ergomar) เป็นต้น ห้ามกินร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวี กลุ่มพีไอ (PIs) เช่น โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ (LPV/r – Lopinavir/ritonavir), อะทาซานาเวียร์ (ATV – Atazanavir), ดารุนาเวียร์ (DRV – Darunavir) เป็นต้น และยาเอฟฟาไวเรนซ์(EFV – Efavirenze)
เพราะจะทำให้ชาปลายมือปลายเท้า เกิดเนื้อตาย อาจถึงขั้นต้องตัดขาได้
ผู้ติดเชื้อ HIV ถ้าต้องกินยาแก้ปวดหัวหรือยาไมเกรน ต้องบอกหมอ และตรวจเช็คชื่อยาที่ได้รับทุกครั้ง!