อังคารที่ 30 สิงหาคมนี้
TNP+ , ACCESS และองค์กรภาคี
จะยื่นคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรยา #Sofosbuvir
เชิญสื่อมวลชนร่วมติดตามทำข่าว เวลา 9.30 น.
ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์