วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม เชิญฟังเสวนากันค่ะ
กับงาน “๑๔ ตุลา ๑๔ ปี นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค”
ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พบกับ
# นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
# นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
รักษาการเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
(อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน)
# ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI.)
# อนันต์ เมืองมูลไชย
ประธาน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
# คุณพิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ
สื่อมวลชน
ดำเนินรายการโดย
# ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์

มาดูกันว่าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะส่งผลอย่างไรกับผู้ติดเชื้อฯ
งานนี้ฟรี!!
ใครสนใจคลิกอ่านรายละเอียดเลยนะจ๊ะ