ขอบคุณเพื่อนภาคกลาง ที่มาเป็นตัวแทนเพื่อนภาคอื่นวันนี้#ยื่นคัดค้านคำขอสิทธิบัตรยาโซฟอสบูเวียร์ #ไวรัสตับอักเสบซีรักษาหายขาด