ติดตามข่าวเรื่องจัดซื้อยากันนะ
“ยาขาดคราว?”
ช่วยกันจับตา ยาเพกอินเตอร์เฟียรอน(รักษาไวรัสตับอักเสบซี)
และยาต้านไวรัสเอชไอวี คือ อะทาซานาเวียร์ขนาด 300 มิลลิกรัม และริลพิไวริน

สปสช.โอนเงินงวดแรก 3 พันล้านบาทให้ รพ.ราชวิถีจัดซื้อยาแล้ว