มีเชื้อไม่มีเชื้อ เป็นเด็กเหมือนกัน
วันเด็กปีไหนๆ ก็อยากให้เราอยู่ด้วยกันได้
#ไม่รังเกียจไม่ละเมิดสิทธิไม่กีดกัน