มา​แล้ว​ครับ​ ข่าว​ของ​พวก​เรา​วันนี้​

ทวงถาม ! 3 ปีไม่คืบ “สิทธิบัตรยาเอดส์” ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยา