เพื่อนๆที่ใช้สิทธิประกันสังคม
ช่วงนี้ ใครที่มีปัญหาเดินทางไปรับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่โรงพยาบาลตามสิทธิไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เบื้องต้น ลองประสานโรงพยาบาลตามสิทธิดูก่อน ว่าส่งยาให้หรือมีทางอื่นอย่างไรบ้าง หรือ
ขอใช้สิทธิฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่สะดวก /แนะนำว่าให้ไปรพ.รัฐ เพื่อพบแพทย์และรับยาต้านฯ
หากมีปัญหา โทร.ปรึกษาประกันสังคม #เบอร์029562506 เพื่อให้ช่วยประสานงานกับโรงพยาบาลเรื่องขอรับยาต้านฯ
หรือบางกรณี ถ้าโรงพยาบาลให้จ่ายเงินค่ายาไปก่อน ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จ เพื่อยื่นขอเบิกเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง
….
ดูแลสุขภาพ ปลอดภัยกันทุกคนนะ
แก้ไขเพิ่มเติม แนะนำว่าไปรพ.รัฐดีกว่าจ้า