หากคุณรับยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นประจำอยู่แล้ว และมีเม็ดเลือดขาว CD4 สำหรับสู้กับไวรัสในปริมาณที่ดี และมีเชื้อเอชไอวีในเลือดในปริมาณที่เรียกกันว่า “ตรวจไม่พบ” (undetectable) ก็จะถือว่าคุณมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง หมายความว่าไม่ได้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นพิเศษ

ดังนั้น คุณก็ควรรับยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อไป และทำตามข้อปฏิบัติในการรับมือโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเหมือนกับคนอื่น ๆ

เซ็กส์ท่ามกลางวิกฤตไวรัสโคโรนา ต้องรู้อะไรบ้าง