ช่วงนี้ เราอยู่ห่างๆกันซักพัก และดูแลตัวเองกันนะครับทุกคน