มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว “เอ็นจีโอจี้รัฐทำ CL เร่ง อภ.ผลิตยารักษาโควิด”
โดยภาคประชาชนนัดยื่นจดหมายกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จี้ใช้มาตรการใช้สิทธิโดยรัฐ หรือ CL ให้องค์การเภสัชกรรมนำเข้า หรือผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ในราคาถูก
.
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคมนี้ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่องค์การเภสัชกรรม
#โควิด #ฟาวิพิราเวียร์ #กระทรวงสาธารณสุข #อนุทิน #อภ