ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ ถ้าหัวใจยังสู้ ซะอย่าง
“มีเอชไอวี มีชีวิตก้าวต่อได้”