หนังสั้น 29 เรื่อง จาก 29 จังหวัด มีเรื่องราวตั้งต้นจากเรื่องจริงของเด็กและเยาวชน และบางเรื่องมาจากประสบการณ์ของคนทำงาน ทีมทำหนัง 1 ทีม ประกอบด้วยแกนนำเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ, เยาวชน และอาสาสมัครทำหนัง ได้ช่วยกันนำเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นหนังสั้น

ความมุ่งหวัง

อยากให้หนังสั้น เป็นสื่อสร้างความเข้าใจ ลดการตีตรา และการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในสถานพินิจ ฯลฯ เพื่อให้พวกเขา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

กว่าจะมาเป็นหนัง

ปลายเดือนมีนาคม ทีมทำหนังของแต่ละจังหวัดได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องการรณรงค์ลดการตีตรา และรู้จักการทำหนังสั้น ผ่านการเวิร์คชอป 4 วัน โดยมีทีมปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการทำหนัง มาร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะให้กับทีมจังหวัด

เดือนเมษายน-กรกฎาคม ทีมหนัง 29 ทีมร่วมกับที่ปรึกษา ได้ลงมือพัฒนาเนื้อหาและถ่ายทำ จนสำเร็จเป็นหนังสั้น 1 จังหวัด 1 เรื่อง

หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน” จะนำไปเป็นสื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจในชุมชน ในพื้นที่ทำงานของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรที่ทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องเด็กและเอชไอวี/เอดส์ ทั่วประเทศ

นอกจากนั้น สามารถติดตามชมทางช่อง Mango TV รายการ Mango Rama ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.30 น. เร็วๆ นี้ เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารเรื่องนี้ออกสู่สาธารณชน