ยังอยู่ในภาวะที่นายกฯ ก็ต้องลุ้น…ไปพร้อมๆ กับการตามหายาต้านไวรัสฯ
.
แจ้งข่าว…วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จะเข้าพบผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) คนใหม่ ในฐานะผู้ผลิตยาชื่อสามัญรายใหญ่ของประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางในการบริหารจัดการและการแจกจ่ายยาต้านไวรัสฯ ไปยังโรงพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ได้ผลอย่างไรจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ