#ยาเป๊ป #PEP (Post-Exposure Prophylaxis) เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีและต้องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ โดยจำเป็นต้องกินยาเป๊ปให้เร็วที่สุดไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อต้านไวรัสฯ และลดโอกาสการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งต้องกินยาเป๊ปทุกวันอย่างต่อเนื่องนาน 1 เดือน
.
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ยาเป๊ปจะต้องปรึกษาแพทย์และทำการซักประวัติความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ และต้องทำการตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าผู้รับยาไม่มีเชื้อไวรัสเอชไอวี มีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี และตรวจการทำงานของตับและไตเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมรับยาเป๊ป ผู้รับยาจะต้องตรวจเอชไอวีอีกครั้งในช่วง 1 เดือน และ 3 เดือนหลังรัประทานยาเป๊ปไปแล้ว
.
#เอชไอวี #เอดส์ #ป้องกัน