ในประเทศสหรัฐอเมริกา: เริ่มปลดล็อกให้ #กลุ่มหลากหลายทางเพศ สามารถบริจาคโลหิตได้แล้ว โดยใช้แบบคำถามคัดกรองประเมินความเสี่ยงเหมือนกันทุกเพศ (เว้นคนที่ใช้ยาเพร็พ)
.
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติของกลุ่ม #LQBTQIA+ #เพราะการป้องกัน #เอชไอวี เป็นเรื่องของทุกคน

อย.สหรัฐฯ ยกเลิกคำแนะนำที่ห้าม ‘คนรักเพศเดียวกัน’ บริจาคเลือด