หากเรายังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น …
👉มีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่กับคู่โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และไม่ทราบสถานะผลเลือดของตัวเองและคู่..ไม่ได้ทานยาเป๊ป ไม่ได้ทานยาเพร็พ…
👉ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันกับผู้อื่น

“การตรวจเลือด” เป็นวิธีที่ทำให้ทราบว่าเรามีเชื้อเอชไอวีหรือไม่ โดยช่วงระยะเวลา 30 วันหลังความเสี่ยงครั้งล่าสุด จะเป็นช่วงที่ตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ดีที่สุด แม่นยำที่สุด

ปล. คนไทยทุกคนได้รับสิทธิ์ตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ในโรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพทั่วประเทศ

#เอดส์รู้เร็วรักษาได้ #เอชไอวีควบคุมได้ #เอชไอวีป้องกันได้