#เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ทำเรื่อง #บำนาญแห่งชาติ ด้วยนะ
#เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ทำเรื่อง #บำนาญแห่งชาติ ด้วยนะ
#เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ทำเรื่อง #บำนาญแห่งชาติ ด้วยนะ
.
เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย. 66) เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ได้ไปร่วมวงกับข่ายประชาชนอื่นๆ เช่น ข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ข่ายวีแฟร์ ข่ายสลัมสี่ภาค ที่ร่วมกันผลักดันเรื่องบำนาญแห่งชาติด้วยกันมากว่า 3 ปี เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นร่วมกัน ซึ่งเบื้องต้นมีความเห็นร่วมกันว่าอาจต้องเตรียมร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติ (ฉบับประชาชน) ขึ้นมาใหม่ แล้วเสนอให้กับรัฐบาลสมัยหน้า พร้อมทั้งนัดพูดคุย (แบบไม่เป็นทางการ) กับผู้แทนจากพรรคก้าวไกล กทม. เช่น สิริลภัส กองตระการ ว่าที่ สส.เขตวังทองหลาง รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส.เขตบางบอน เพื่อให้เป็นแรงในภาคการเมืองช่วยผลักดันเรื่องบำนาญแห่งชาติให้สำเร็จหากกฎหมายมีการเสนอเข้าสู่สภา
.
หลายคนอาจสงสัยว่าผู้ติดเชื้อฯ กับบำนาญแห่งชาติไปด้วยกันยังไง
.
แน่นอนว่าเส้นทางหลักของเราคือ #การเข้าไปมีส่วนร่วม ผลักดันให้ผู้ติดเชื้อฯ เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐาน เมื่อผู้ติดเชื้อฯ เข้าถึงการรักษาได้เร็ว ได้รับยาตามมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดี ชีวิตยืนยาวไม่แตกต่างจากคนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และตอนนี้ผู้ติดเชื้อฯ หลายคนก็เป็นผู้สูงอายุแล้ว
.
ดังนั้นการมีหลักประกันด้านรายได้ขั้นพื้นฐานให้กับคนทุกคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือบำนาญแห่งชาติ จึงควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ทุกคนควรได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นการยกระดับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่บนหลักการ “สงเคราะห์” เปลี่ยนมาเป็น “สิทธิขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีพได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
.
ที่ผ่านมาเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ทั่วทุกภาคได้เคยมีส่วนร่วมในการลงไปสร้างความเข้าใจพื้นฐานถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีบำนาญแห่งชาติในระดับเครือข่าย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อเพื่อผลักดันกฎหมายบำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน เข้าสู่สภาสมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ แต่ก็ไปไม่ถึงฝัน โดนนายกฯ ปัดร่างกฎหมายตกไปก่อนที่จะพิจารณาในสภาฯ
.
ถ้าจะเสนอร่างกฎหมายใหม่อีกครั้งก็ยังพร้อมช่วยสนับสนุน