การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีมีด้วยกัน 2 แบบ คือ ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยตรง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยสามารถตรวจได้หลังจากมีความเสี่ยง 5 วันขึ้นไป แต่บ้านเราไม่นิยมตรวจคัดกรองด้วยวิธีนี้ กับอีกวิธีหนึ่ง คือ การตรวจหาสารแอนติบอดี้ ต่อเชื้อไวรัส ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเชื้อ ซึ่งร่างกายจะสร้างสารแอนติบอดี้ขึ้นมาภายใน 1 – 3 เดือนหลังจากได้รับเชื้อ ซึ่งการตรวจแบบนี้จะทำได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบแรก แต่ทั้งนี้การตรวจเพื่อให้ผลเลือดที่แม่นยำจะต้องทำหลังจากมีความเสี่ยงไปแล้วประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีจนมีปริมาณมากพอที่จะตรวจพบการติดเชื้อ ส่วนผลเลือดนั้น ขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของแต่ละหน่วยบริการ บางแห่ง ก็รอรับผลได้เลยภายในวันตรวจ บางแห่ง อาจจะรู้ผลภายใน 3 – 7 วัน