aids

2 Oct 2012
อภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ นานมาพอสมควรแล้วที่เรื่อง FTA (Free Trade Agreement) หรือข้อตกลงการค้าเสรี เงียบหายไป...
28 Jul 2012
เมื่อร่างกายของเราได้รับเชื้อเอชไอวี เราจะมีสุขภาพไม่ต่างจากเดิมเลย เพราะเชื้อเอชไอวี จะไม่ทำให้เราป่วยทันที...
Subscribe to aids