ภาคประชาชน

11 Dec 2016
  ภาคประชาชนแนะรัฐจัดลงทะเบียนรายได้ทุกคน หวังเก็บภาษีเพิ่มทำรัฐสวัสดิการ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม...
Subscribe to ภาคประชาชน