ทาวน์อินทาวน์. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

1 Aug 2014
นับตั้งแต่วันแรกที่ผมพบว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวีจนถึงวันนี้ก็ เป็นเวลากว่า20 ปีแล้ว 20 ปีเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าคนส่วนหนึ่งยังกังวล...
Subscribe to ทาวน์อินทาวน์. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี