ชีวิตเรา เราเขียนเอง คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา นักเขียนน้อยผู้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอชไอวี