ตรวจเอชไอวี...เพื่อก้าวต่อ

24 Mar 2014

"คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตนเอง"
เพราะคิดไม่ถึงว่าคู่ จะมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในตัว

...คู่ของเรา อาจจะเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่เก่ามาก่อน และรับเชื้อฯ มาแล้ว
...และเรา ก็อาจจะเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่เก่ามาก่อน และอาจได้รับเชื้อฯ มาแล้วเหมือนกัน
แต่เรา ต่างไม่รู้....

หากคุณเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
อยากชวนให้คุณคิดถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

จากสถิติคาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 500,000 รายที่มีชีวิตอยู่ แต่มีเพียง 250,000 รายเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อและเข้าสู่การรักษาแล้ว

ดังนั้น อีกกว่าครึ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าติดเชื้ออาจเป็นผู้ส่งต่อเชื้อเอชไอวีให้กับคู่โดยไม่รู้ตัว

การตรวจเลือดเป็นวิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่า เราติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่

ถ้าตรวจแล้ว ผลเลือดเป็นลบ จะได้มีวิธีที่จะป้องกันตัวเองอย่างไรที่จะไม่รับเชื้อจากคู่รัก คู่นอน

ถ้าหากผลเลือดเป็นบวก จะได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอให้ป่วยก่อน และจะได้ป้องกันคนรักหรือคู่ ไม่ให้ได้รับเชื้อ

การตรวจเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้เป็นการตรวจหาตัวเชื้อเอชไอวีโดยตรง แต่เป็นการตรวจหาสารภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้น หรือ “แอนติบอดี” ถ้าเราได้รับเชื้อเอชไอวี ร่างกายจะค่อยๆ สร้างสารชนิดนี้ออกมาเพื่อต่อต้านหรือกำจัดเชื้อเอชไอวี ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายจะใช้เวลา 1-3 เดือน ในการสร้างแอนติบอดีจนมีปริมาณมากพอที่จะตรวจพบการติดเชื้อได้และให้ผลเป็นบวก

ระหว่างที่ยังไม่ถึง 1 เดือน แม้ว่าจะได้รับเชื้อเอชไอวีมาแล้ว แต่ร่างกายยังสร้างสารแอนติบอดี้ไม่มากพอ ก็อาจให้ผลตรวจเป็นลบได้

ดังนั้น เพื่อให้ผลการตรวจที่แม่นยำ จะต้องตรวจหลังจากได้รับเชื้อเอชไอวี หรือมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ มาประมาณ 1 เดือนขึ้นไป (หน่วยบริการบางแห่ง อาจจะยังใช้การตรวจหลังจากมีความเสี่ยงมาเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป)

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับเชื้อแล้ว จะสามารถส่งต่อเชื้อให้คนอื่นได้เลย

ทุกคนมีสิทธิ์ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง

หากพบว่ามีความเสี่ยง สามารถไปรับบริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้าหากติดเชื้อเอชไอวี ก็มีสิทธิได้รับการรักษา โดยไม่ต้องจ่ายเงินอีกเช่น ใช้ได้ทุกคน ทุกสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ และบัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

พร้อมหรือยัง ที่จะ “ตรวจ.. เพื่อก้าวต่อ” จุดเริ่มของการป้องกันและการรักษา

เนื้อหาล่าสุด

27 May 2019
“เขาบอกว่าต้องรอให้อีก 10 คนตายก่อน พี่ถึงจะถึงคิวได้รับการรักษา” กุหลาบรู้ว่าเธอติดเชื้อเอชไอวีเมื่อกำลังตั้งท้อง “...
18 Oct 2018
          จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม...
11 Oct 2018
          จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย...
30 Jul 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1663 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ประเด็นเอชไอวี/เอดส์และท้องไม่พร้อม ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษา/...