ข้อตกลงเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

11 Jul 2013

ข้อตกลงเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

  1. ข้อมูลเด็กและรูปถ่ายส่วนตัวของเด็ก ต้องเก็บเป็นความลับ และต้องจำกัดจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
  2. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเด็ก ครอบครัว ต่อบุคคลซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิได้รับความยินยอมจากครอบครัวและ (ในบางกรณีที่เหมาะสม) จากเด็กนั้น
  3. การสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเด็ก ควรใช้รูปภาพที่เหมาะสม และให้เกียรติกับเด็ก ไม่ใช่เสนอภาพที่ให้เห็นว่าเด็กตกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำทารุณกรรม ทอดทิ้งหรือละเลย ใบหน้าของเด็กที่แสดงถึงความไม่มีความสุข สภาพบ้านเรือน ครอบครัวของเด็กในลักษณะที่น่าเศร้าใจ และเด็กควรแต่งกายให้มิดชิดและควรหลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพที่มีลักษณะท่าทางเป็นเชิงยั่วยวนทางเพศ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่สื่อถึงความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจ ซึ่งภาษาเช่นนี้อาจบอกเป็นนัยว่าเด็กด้อยกว่าองค์การ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ
  4. การใช้ภาพเด็ก ควรต้องขออนุญาติอย่างเป็นทางการจากเด็ก, บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กก่อน การยินยอมควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ ซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ต้องเซ็นต์อนุญาตเมื่อเด็กเข้าร่วมกิจกรรม
  5. เมื่อจัดทำเว็บไซต์หรือสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัว ไม่ควรลงข้อมูลส่วนตัวหรือด้านกายภาพ ที่บุคคลภายนอกอาจใช้หาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของเด็ก
  6. ไม่ควรส่งข้อมูลเด็กทางแฟกซ์ นอกจากว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น โดยปกติแล้วข้อมูลที่ส่งทางอีเมล์ควรกำหนดหัวข้อเป็นข้อความกลาง ๆ และระบุว่าเป็น “เอกสารปกปิด”
  7. การนำเสนอรูป หรือนำเรื่องราวของเด็กไปใช้ ต้องมีกระบวนการพูดคุย ทำความเข้าใจอย่างรอบด้าน ให้ผู้ปกครองหรือเด็กสามารถตัดสินได้อย่างมีอิสระ และมีการเซ็นต์ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

เนื้อหาล่าสุด

30 May 2018
จากเนื้อหาข่าวปลอม “พาลูกไปเล่นสวนน้ำ เผลอกินฉี่คนเป็นโรคเอดส์ 2 วัน ดับ 2 พี่น้อง”  สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่หลงเชื่อ...
17 May 2018
          จากกรณีที่วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม) โรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการตรวจนับรับยาในระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ...
18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...