4 ปีของการต่อสู้กว่า "ยาต้านไวรัส” จะเข้าสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ

4 Aug 2012

ปี 2544 รัฐบาลประกาศในนโยบายโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค และระบุชุดสิทธิประโยชน์ของโครงการนี้ไว้ว่า ไม่รวมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ เห็นว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เป็นแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานทั่วโลก สามารถช่วยลดจำนวนเชื้อเอชไอวีในร่างกาย ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องเป็นสิทธิที่ผู้ติดเชื้อฯ ควรมี เมื่อถึงเวลาต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัสต้องได้รับสิทธินั้น จึงมีการพูดคุยและรณรงค์กันในกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ ทั่วประเทศเรื่องหลักประกันสุขภาพ 30 บาทว่า ต้องครอบคลุมการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

จนกระทั่งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ผู้ติดเชื้อฯ จากทั่วประเทศ กว่า 1,200 คน ได้พบนางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และรัฐมนตรีฯ ประกาศรับในหลักการที่จะนำยาต้านไวรัส เข้าสู่โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยมีการตั้งคณะทำงาน จากทั้งเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ เอ็นจีโอและภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอน ขณะนั้น มีจำนวนผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัส เพียง 3,000 คนทั่วประเทศ โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในรอบแรก 50 ล้านบาท เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้มากขึ้น

ปี 2547 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศว่า มีจำนวนผู้ที่จะสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส ได้ 50,000 คน

จากการทำงานร่วมกัน และการผลักดันอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรพันธมิตร ส่งผลให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป ยาต้านไวรัสเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ยังต้องผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีหลักประกันได้ว่า การได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนั้นจะเป็นสิทธิของผู้ติดเชื้อฯ ทุกคน และทุกระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย

เนื้อหาล่าสุด

13 Aug 2019
  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้ายื่นจดหมายถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องให้เร่งพิจารณาและยก (ปฏิเสธ...
27 May 2019
“เขาบอกว่าต้องรอให้อีก 10 คนตายก่อน พี่ถึงจะถึงคิวได้รับการรักษา” กุหลาบรู้ว่าเธอติดเชื้อเอชไอวีเมื่อกำลังตั้งท้อง “...
18 Oct 2018
          จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม...
11 Oct 2018
          จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย...