ไม่ซื้อ ไม่ใช้สินค้า “แอ๊บบอต” (ABBOTT)

19 Jul 2013

หลังจากที่ประเทศไทยประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาโดยรัฐ ตั้งแต่ปลายปี 2549 เป็นต้นมา ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสาธารณสุขขึ้นมากมาย นับตั้งแต่การที่บริษัทยาข้ามชาติหลายแห่งเริ่มลดราคายาต้นแบบลงจากเดิมหลายเท่า รวมถึงยังมีประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตามประเทศไทย เช่น ประเทศบราซิล

อย่างไรก็ตาม ยังมีบริษัทยาบางแห่งที่ไม่ลดราคายาให้ แต่เลือกที่จะไม่ขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทย จนกว่าประเทศไทยจะประกาศยกเลิกมาตรการดังกล่าว อย่างเช่น บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

ตามที่ บริษัท แอ๊บบอตฯ ได้ยื่นหนังสือถึงกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเพิกถอนคำขอขึ้นทะเบียนยาใหม่ในประเทศไทย ได้แก่ Zemplar สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Simdax ยารักษาโรคหัวใจล้มเหลว Humira ยารักษาโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง หรือ Autoimmune Disease, Aluvia tablet ยารักษาโรคเอดส์ ฯลฯ จนกว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนท่าที ในการประกาศบังคับใช้สิทธิในยาต้านไวรัสโลพินาเวีย/ริโทนาเวีย

"แอ๊บบอตไม่ยื่นขอขึ้นทะเบียนยาใหม่และเพิกถอนคำขอขึ้นทะเบียนยาใหม่ จนกว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยกเลิกมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร” ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน และ The Wall Street Journal

ทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ศูนย์พิทักษ์สิทธิด้านเอดส์ คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอประนามบริษัท แอ๊บบอตฯ ที่ใช้กลวิธีชั่วร้ายกดดันประเทศไทย ในความพยายามขยายการเข้าถึงยาของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศ ทั้งที่การประกาศบังคับใช้สิทธิเพื่อนำเข้ายาชื่อสามัญ 3 ตัวนั้นถูกต้องชอบธรรม ทั้งในกฎหมายไทยและข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของอุตสาหกรรมยาข้ามชาติที่ละโมบ กอบโกยผลประโยชน์ไม่รู้จักพอ และไม่คำนึงถึงประชาชนอย่างแท้จริง

ดังนั้น นับจากนี้เป็นต้นไป เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ จะขอเดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยคว่ำบาตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ “แอ๊บบอต” และขอสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาในประเทศ ใช้โอกาสนี้ในการผลิตยาชื่อสามัญ และขึ้นจดทะเบียนแทนยาของบริษัทข้ามชาติ

เนื้อหาล่าสุด

13 Aug 2019
  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้ายื่นจดหมายถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องให้เร่งพิจารณาและยก (ปฏิเสธ...
27 May 2019
“เขาบอกว่าต้องรอให้อีก 10 คนตายก่อน พี่ถึงจะถึงคิวได้รับการรักษา” กุหลาบรู้ว่าเธอติดเชื้อเอชไอวีเมื่อกำลังตั้งท้อง “...
18 Oct 2018
          จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม...
11 Oct 2018
          จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย...