เครือข่ายฯ ยื่นหนังสือถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา ค้าน กิลเลียดฯ จดสิทธิบัตรยาต้านฯ

28 Jul 2012

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านคำขอจดสิทธิบัตรยาต้านไวรัส ซึ่งเป็นสูตรผสมของยาทีโนโฟเวียร์ และยาเอ็มไตรซิทาบีน ของ บริษัท กิลเลียด ไซเอ็นซ์, อิงค์ (Gilead Science, Inc.)

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ประธาน กพอ. กล่าวว่า เนื่องจากยาที่บริษัท กิลเลียดฯ ยื่นคำขอสิทธิบัตรยา เป็นยาที่จำเป็นต้องใช้ในประเทศ โดยแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อฯ ของประเทศไทย ให้เริ่มใช้ยาต้าน เมื่อภูมิคุ้มกัน (CD4) อยู่ที่ ๓๕๐ cells/mm3 ในวันที่ ๑ ตุลาคมนี้ ซึ่งเขาคิดว่าบริษัทฯ ไม่สมควรได้รับสิทธิบัตรยา เพราะไม่ได้เป็นการประดิษฐ์ยาขึ้นใหม่ จึงอยากให้กรมฯ พิจารณาไม่อนุมัติคำขอนี้

นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ตัวแทนผู้ยื่นหนังสือคัดค้าน กล่าวถึงข้อเรียกร้อง ๔ ข้อคือ ๑.กรมฯ ไม่ควรอนุมัติให้สิทธิบัตรตามคำขอทั้ง ๓ ฉบับ (๑. รูปแบบขนาดใช้ยาที่เป็นหน่วยเดียวกับทางเภสัชกรรม ๒. วิธีการและสารองค์ประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม และองค์ประกอบและวิธีการสำหรับการรวมการรักษาต้านไวรัส) ๒.กรมฯ ต้องเร่งพัฒนาคู่มือการพิจารณาคำขอสิทธิบัตรยา โดยนำผลงานวิจัยของนักวิชาการมาพิจารณาและใช้เป็นพื้นฐาน โดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นายอภิวัฒน์ กล่าวถึงข้อเรียกร้องอีกว่า ๓. คณะทำงานที่จะร่วมพัฒนาคู่มือดังกล่าวควรเป็นผู้มีความรู้ทั้งในเรื่องสิทธิบัตรและเภสัชศาสตร์ และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน และ ๔. กรมฯ ต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิบัตรให้สืบค้นได้ว่าข้อมูลเป็นปัจจุบัน และถูกต้อง ครบถ้วน

ด้านนางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งการเข้าถึงยา กรมฯ ให้ความสำคัญ ดังนั้นการตรวจสอบจะทำให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการใช้ยาโดยเฉพาะ ซึ่งคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรยานี้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยจะศึกษาคู่มือของประเทศต่างๆ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้

เนื้อหาล่าสุด

18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...
8 Aug 2017
           ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วประเทศร่วมกันรณรงค์ในเฟสบุ๊ค และสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการโพสต์รูปและติดแฮชแท็ค #แก้กฎหมายให้สปสชซื้อยา เพื่อทวงถามต่อ...
20 Jul 2017
มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (TNP+) ต้องการเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง Senior Accountant  ...