5 สิงหาคม เปิดตัวหนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”

28 Jul 2012

หนังสั้น คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

กว่าจะมาเป็นหนัง หนังสั้นทั้ง 29 เรื่อง มีเรื่องราวตั้งต้นจากเรื่องจริง ที่เคยเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน และบางเรื่องรวบรวมมาจากประสบการณ์ของคนทำงาน ทีมทำหนังของจังหวัด ที่ประกอบไปด้วย แกนนำเครือข่ายฯ, เยาวชน และอาสาสมัครทำหนัง ได้ช่วยกันนำเรื่องราวเหล่านั้น มาสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้น โดยมุ่งหวังว่า หนังสั้น จะเป็นสื่อ สร้างความเข้าใจ,ลดการตีตรา และการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ , เด็กเร่ร่อน, เด็กที่อยู่ในสถานพินิจ ฯลฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

ปลายเดือนมีนาคม มีการจัดเวิร์คชอป 4 วัน เพื่อให้ทีมทำหนังของจังหวัดได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เรื่องการรณรงค์ลดการตีตรา และรู้จักการทำหนังสั้น จนถึงทดลองลงมือทำ ทั้งเรื่องการเลือกประเด็น สร้างโครงเรื่อง การเขียนบท ตลอดจนฝึกถ่ายทำและตัดต่อเบื้องต้น ในงานนี้ มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร และการทำหนัง มาร่วมแลกเปลี่ยนและช่วยเสนอแนะ พัฒนาทักษะให้กับทีมหนังสั้น

ตลอดเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่ทีมทำหนังแต่ละจังหวัดลงมือทำหนัง พร้อมๆกับการหนุนช่วยจากทีมที่ปรึกษา จนสำเร็จเป็นหนังสั้น 1 จังหวัด 1 เรื่อง เพื่อจะนำไปเป็นเครื่องมือ สื่อสารกับคนในสังคมต่อไป หนังสั้นอยู่ด้วยกันจะนำไปเป็นสื่อในการทำงานรณรงค์สร้างความเข้าใจในชุมชน ในพื้นที่ทำงานของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และ องค์กรที่ทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องเด็กและเอชไอวี/เอดส์ ทั่วประเทศ
 

เนื้อหาล่าสุด

30 May 2018
จากเนื้อหาข่าวปลอม “พาลูกไปเล่นสวนน้ำ เผลอกินฉี่คนเป็นโรคเอดส์ 2 วัน ดับ 2 พี่น้อง”  สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่หลงเชื่อ...
17 May 2018
          จากกรณีที่วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม) โรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการตรวจนับรับยาในระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ...
18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...