อภ. ผลิตยาต้าน HIV เพิ่ม คาดออกปีหน้า

4 Apr 2014

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ที่ผ่านมา ตัวแทนจากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี ร่วมกับนายสุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และคณะ ที่ห้องประชุม อภ.

นางสาวรัชนีกร เจวประเสริฐพันธ์ นักวิจัยและพัฒนายา อภ. ให้ข้อมูลว่า อภ.มียาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ที่จะนำออกสู่ตลาดในปีหน้าจำนวน ๓ ตัวคือ อะบาคาเวียร์ (Abacavir) ๓๐๐ มิลลิกรัม โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ (Lopinavir/Ritonavir) ๑๐๐/๒๕ มิลลิกรัม และดีดีไอ อีซี (ddI EC) ๒๕๐/๔๐๐ มิลลิกรัม รวมถึงมียาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรผสมที่คาดว่าน่าจะออกได้ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ คือ อะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ๖๐๐/๓๐๐ มิลลิกรัม ทีโนโฟเวียร์ ดีเอฟ/เอ็มไตรซิทาบีน/เอฟฟาไวเรนซ์ (Tenofovir DF/Emtricitabine/Efavirenz) ๓๐๐/๒๐๐/๖๐๐ มิลลิกรัม และดารุนาเวียร์ (Darunavir) ๔๐๐ และ ๖๐๐ มิลลิกรัม

ด้านนายสุดใจ ตะภา ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ อภ.สามารถผลิตยาต้านไวรัสฯ ได้เองทำให้ราคายาถูกลง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยสามารถผลิตยาได้เอง ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพและโรงพยาบาล ใช้งบประมาณในการซื้อยาน้อยลง และไม่ต้องพึ่งพิงยาต่างประเทศที่มีราคาแพง

ทั้งนี้ ยาอะบาคาเวียร์ เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับเด็ก

เนื้อหาล่าสุด

18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...
8 Aug 2017
           ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วประเทศร่วมกันรณรงค์ในเฟสบุ๊ค และสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการโพสต์รูปและติดแฮชแท็ค #แก้กฎหมายให้สปสชซื้อยา เพื่อทวงถามต่อ...
20 Jul 2017
มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (TNP+) ต้องการเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง Senior Accountant  ...