TNP+ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

6 Jan 2014

มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (Thai Network of People Living with HIV/AIDS- TNP+) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาของผู้ติดเชื้อฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคใต้ ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ จ.ชุมพร 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จัดกระบวนการส่งเสริมให้กับกลุ่มคณะทำงานเด็กในชุมชน
  • ประสานและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  • ช่วยกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ
  • ช่วยกลุ่มประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานการทำงานส่งต่อผู้จัดการโครงการ

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ
  • ชอบงานที่ต้องพบปะพูดคุยและประสานงานกับคนอื่น ๆ
  • จัดกระบวนการต่าง ๆ ในโครงการ
  • ชอบการแลกเปลี่ยน ความหลากหลายทางด้านความคิด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557
และจะนัดสัมภาษณ์อีกครั้งภายในเดือน กุมภาพันธ์

ผู้ที่สนใจ ส่งประวัติส่วนตัว พร้อมอธิบายเหตุผลที่สนใจการทำงาน
มาที่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคใต้
ที่อยู่ 53/13 ซอย. 18/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หรือ อีเมล์ tnpsouth@thaiplus.net 

เนื้อหาล่าสุด

30 May 2018
จากเนื้อหาข่าวปลอม “พาลูกไปเล่นสวนน้ำ เผลอกินฉี่คนเป็นโรคเอดส์ 2 วัน ดับ 2 พี่น้อง”  สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่หลงเชื่อ...
17 May 2018
          จากกรณีที่วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม) โรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการตรวจนับรับยาในระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ...
18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...