กิจกรรมรณรงค์ และแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “LOVE+ รักไม่ติดลบ”

13 Dec 2013

ทุกวันนี้เด็กมีเชื้อเอชไอวีกำลังเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น มีชีวิต สุข ทุกข์ มีความรัก ความหวัง ความใฝ่ฝัน เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไป เพราะเอดส์รักษาได้ เอชไอวีควบคุมได้ เด็กที่มีเชื้อฯ แข็งแรง เติบโตตามปกติ การเล่นด้วยกัน ใช้สิ่งของหรือเรียนร่วมกัน ไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี และที่สำคัญ การมีเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ทำให้ความสามารถ และคุณค่าของคนลดลง

ความเข้าใจ การยอมรับการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ และเยาวชน เติบโตขึ้นพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีได้
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จัดทำภาพยนตร์เรื่อง “LOVE+ รักไม่ติดลบ” ขึ้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (CHILDLIFE) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก (Global Fund to Fight AIDS TB and Malaria)

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพื่อลดการตีตราผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ๓ เรื่องราว โดยผลงานของผู้กำกับ ๓ คน

วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตร์อีจีวี เดอะมอลล์ นครราชสีมา

กำหนดการ
๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. บู๊ธนิทรรศการและเกมบริเวณลานหน้าโรงภาพยนตร์
๑๒.๔๕ - ๑๓.๓๐ น. เปิดงานและแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “LOVE+ รักไม่ติดลบ”
เสวนา “เบื้องหลังหนัง มีชีวิต(บวก)” พูดคุยกับผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวีมา กว่า ๒๐ ปี พร้อมพูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง “LOVE+ รักไม่ติดลบ”
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ฟังดนตรีจากนักแสดงนำในเรื่อง

เนื้อหาล่าสุด

30 May 2018
จากเนื้อหาข่าวปลอม “พาลูกไปเล่นสวนน้ำ เผลอกินฉี่คนเป็นโรคเอดส์ 2 วัน ดับ 2 พี่น้อง”  สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่หลงเชื่อ...
17 May 2018
          จากกรณีที่วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม) โรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการตรวจนับรับยาในระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ...
18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...