กิจกรรมรณรงค์ และแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “LOVE+ รักไม่ติดลบ”

13 Dec 2013

ทุกวันนี้เด็กมีเชื้อเอชไอวีกำลังเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น มีชีวิต สุข ทุกข์ มีความรัก ความหวัง ความใฝ่ฝัน เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไป เพราะเอดส์รักษาได้ เอชไอวีควบคุมได้ เด็กที่มีเชื้อฯ แข็งแรง เติบโตตามปกติ การเล่นด้วยกัน ใช้สิ่งของหรือเรียนร่วมกัน ไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี และที่สำคัญ การมีเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ทำให้ความสามารถ และคุณค่าของคนลดลง

ความเข้าใจ การยอมรับการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ และเยาวชน เติบโตขึ้นพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีได้
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จัดทำภาพยนตร์เรื่อง “LOVE+ รักไม่ติดลบ” ขึ้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (CHILDLIFE) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก (Global Fund to Fight AIDS TB and Malaria)

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพื่อลดการตีตราผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ๓ เรื่องราว โดยผลงานของผู้กำกับ ๓ คน

วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตร์อีจีวี เดอะมอลล์ นครราชสีมา

กำหนดการ
๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. บู๊ธนิทรรศการและเกมบริเวณลานหน้าโรงภาพยนตร์
๑๒.๔๕ - ๑๓.๓๐ น. เปิดงานและแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “LOVE+ รักไม่ติดลบ”
เสวนา “เบื้องหลังหนัง มีชีวิต(บวก)” พูดคุยกับผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวีมา กว่า ๒๐ ปี พร้อมพูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง “LOVE+ รักไม่ติดลบ”
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ฟังดนตรีจากนักแสดงนำในเรื่อง

เนื้อหาล่าสุด

18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...
8 Aug 2017
           ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วประเทศร่วมกันรณรงค์ในเฟสบุ๊ค และสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการโพสต์รูปและติดแฮชแท็ค #แก้กฎหมายให้สปสชซื้อยา เพื่อทวงถามต่อ...
20 Jul 2017
มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (TNP+) ต้องการเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง Senior Accountant  ...