TNP+ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่ง

18 Jul 2013

มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (Thai Network of People Living with HIV/AIDS- TNP+) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาของผู้ติดเชื้อฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม

TNP+ ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ผู้ประสานงาน ภาคตะวันตก 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ตลอดจนพัฒนาโครงการร่วมกับคณะกรรมการของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ในระดับภูมิภาค
 • ประสานงานกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ระดับพื้นที่ เพื่อผลักดันงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานของเครือข่ายฯ
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์, องค์กรภาครัฐ, องค์กรสนับสนุนทุน เป็นต้น
 • สรุปรวบรวม รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำภาคกลาง 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ สามารถทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • หนุนช่วยกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการทำงาน
 • ประสานและร่วมงานกับแกนนำผู้ติดเชื้อฯ ในภาคและจังหวัด เพื่อหนุนช่วยการทำงานของกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ
 • ประสานและดำเนินการจัดฝึกอบรมต่างๆ ตามแผนงานของเครือข่ายฯ
 • หนุนช่วยกลุ่มประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

คุณสมบัติของผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • มีความเชื่อในกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • มีความเข้าใจ หรือสนใจทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
 • สามารถเดินทางลงพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายฯ ได้
 • ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ หรือการทำงานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

 • จดหมายแนะนำตัว และเหตุผลที่สนใจร่วมงานกับเครือข่ายฯ
 • เอกสารประวัติการทำงาน

ส่งมาที่ มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 494 ลาดพร้าว 101 (แยก 14) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน หรือส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล์ tnpth@thaiplus.net หรือโทรสาร 02 – 377 – 9719

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 – 377 – 5021

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 

เนื้อหาล่าสุด

30 May 2018
จากเนื้อหาข่าวปลอม “พาลูกไปเล่นสวนน้ำ เผลอกินฉี่คนเป็นโรคเอดส์ 2 วัน ดับ 2 พี่น้อง”  สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่หลงเชื่อ...
17 May 2018
          จากกรณีที่วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม) โรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการตรวจนับรับยาในระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ...
18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...