ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อHIV ย้ำ ตรวจเลือดต้องสมัครใจ ไม่ให้กีดกันเพราะมีเชื้อฯ

1 Jul 2015

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย สายด่วนปรึกษาเอดส์ ๑๖๖๓ และองค์กรภาคี แถลงข่าว “ตรวจเร็ว รู้เร็ว หยุดเอดส์ได้” ที่เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

นายโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันรณรงค์ตรวจเลือดเอชไอวีแห่งชาติ (VCCT Day) ซึ่งต้องการให้ประชาชนทราบผลการติดเชื้อเอชไอวีของตัวเองโดยเร็ว จะได้เข้ามารักษาเร็ว เพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ในหลายพื้นที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อตรวจหาเชื้อฯ

ด้านนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ กล่าวว่า การรู้ผลเลือดนั้นดีกว่าไม่รู้ เพราะเมื่อรู้เร็วก็รีบเข้าสู่การรักษา จะทำให้ไม่ป่วยเป็นเอดส์ และก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการมีเชื้อเอชไอวีไม่ทำให้สูญเสียคุณค่าในชีวิต เพราะเอดส์รักษาได้ เอชไอวีป้องกันได้ เมื่อเข้าถึงการรักษา ผู้ติดเชื้อฯ ก็จะแข็งแรง ทำงานได้ เรียนได้ไม่ต่างกับคนที่ไม่มีเชื้อฯ

“การตรวจเลือดต้องเป็นไปโดยสมัครใจ เราต้องเลิกกีดกันโดยผลเลือดเอชไอวี หรือเอาเอชไอวีมาเป็นเงื่อนไขของการรับเข้าเรียน เข้าทำงาน เพราะการรู้ผลเลือดของคนอื่นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่มีใครติดเชื้อฯ จากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน” ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ แถลงและว่า “วันนี้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ กว่า ๑๐๐ กลุ่มทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันในพื้นที่ เพื่อให้คนรู้สถานะการติดเชื้อฯ ของตัวเอง”

พญ.สุชาดา ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช. ดูแลสิทธิประโยชน์ในเรื่องเอดส์สำหรับประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ การตรวจเพื่อติดตามการรักษา การให้คำปรึกษาก่อนตรวจเลือด รวมถึงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อฯ ทั้งนี้ หากพบว่าติดเชื้อฯ สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้มีผู้รับยาต้านไวรัสฯ แล้วประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ราย และมีผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ประมาณปีละ ๑๕,๐๐๐ คน

เนื้อหาล่าสุด

30 May 2018
จากเนื้อหาข่าวปลอม “พาลูกไปเล่นสวนน้ำ เผลอกินฉี่คนเป็นโรคเอดส์ 2 วัน ดับ 2 พี่น้อง”  สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่หลงเชื่อ...
17 May 2018
          จากกรณีที่วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม) โรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการตรวจนับรับยาในระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ...
18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...