เรื่องล่าสุด

18 Aug 2012
หนังสั้นชุด "อยู่ด้วยกัน" เรื่อง "โรงเรียนของหนู อยู่ไม่ไกล" ผู้ปกครองมาร้องเรียนผู้อำนวยการฯ ไม่ให้ “พีรพัฒน์” เรียนหนังสือร่วมกับลูกหลาน...
18 Aug 2012
จิราพร ลิ้มปานานนท์นุศราพร เกษสมบูรณ์ ข้อตกลงทริปส์ ปี 2537 ประเทศภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก หรือ WTO รวมทั้งไทย...
17 Aug 2012
หนังสั้น "อยู่ด้วยกัน" เรื่อง "ครวญ" “เก่ง” ใช้ชีวิตแบบไม่มีที่ปักหลักแน่นอนในเมืองใหญ่ที่แสนจะโดดเดี่ยว เมื่อวันที่เขาไม่สบาย...
10 Aug 2012
หนังสั้นชุด "อยู่ด้วยกัน" เรื่อง "ฉันก็มีสิทธิ" “ลออ” และแม่ชาวกัมพูชาทำงานอยู่ในเมืองไทยมานาน แต่ทำไมเธอถึงไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ
8 Aug 2012
ในวันที่ ๕ สิงหาคมนี้ ที่โรงแรม ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดตัวหนังสั้นชุด “...
4 Aug 2012
ปี 2544 รัฐบาลประกาศในนโยบายโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค และระบุชุดสิทธิประโยชน์ของโครงการนี้ไว้ว่า...
4 Aug 2012
การประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 16 (XVI th International AIDs Conference) หรือเอดส์โลก 2006 จัดขึ้นที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 13 - 18...
4 Aug 2012
“คอมบิด” การต่อสู้ในเรื่องสิทธิบัตรยาที่ไม่เป็นธรรม เป็นสิ่งที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กรณียาเม็ดดีดีไอ...
3 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา เมื่อผู้เป็นที่พึ่งพาทางใจได้จากไป ชีวิตของ “แพร” ซึ่งถูกเพื่อนๆ ที่โรงเรียนรังเกียจ...
3 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา ไม่เพียงแต่เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับการรังเกียจกีดกัน “ฟ้ากับฝน” สองพี่น้อง...

Pages