เรื่องล่าสุด

17 Aug 2012
หนังสั้น "อยู่ด้วยกัน" เรื่อง "ครวญ" “เก่ง” ใช้ชีวิตแบบไม่มีที่ปักหลักแน่นอนในเมืองใหญ่ที่แสนจะโดดเดี่ยว เมื่อวันที่เขาไม่สบาย...
10 Aug 2012
หนังสั้นชุด "อยู่ด้วยกัน" เรื่อง "ฉันก็มีสิทธิ" “ลออ” และแม่ชาวกัมพูชาทำงานอยู่ในเมืองไทยมานาน แต่ทำไมเธอถึงไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ
8 Aug 2012
ในวันที่ ๕ สิงหาคมนี้ ที่โรงแรม ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดตัวหนังสั้นชุด “...
4 Aug 2012
ปี 2544 รัฐบาลประกาศในนโยบายโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค และระบุชุดสิทธิประโยชน์ของโครงการนี้ไว้ว่า...
4 Aug 2012
การประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 16 (XVI th International AIDs Conference) หรือเอดส์โลก 2006 จัดขึ้นที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 13 - 18...
4 Aug 2012
“คอมบิด” การต่อสู้ในเรื่องสิทธิบัตรยาที่ไม่เป็นธรรม เป็นสิ่งที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กรณียาเม็ดดีดีไอ...
3 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา เมื่อผู้เป็นที่พึ่งพาทางใจได้จากไป ชีวิตของ “แพร” ซึ่งถูกเพื่อนๆ ที่โรงเรียนรังเกียจ...
3 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา ไม่เพียงแต่เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับการรังเกียจกีดกัน “ฟ้ากับฝน” สองพี่น้อง...
3 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา การละเมิดสิทธิเรื่องการตรวจเลือดเข้าทำงาน ยังเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป เมื่อมีประตูบานหนึ่ง...
3 Aug 2012
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ ไม่สามารถเข้าถึงยาได้ คือ ยามีราคาแพง เนื่องจากมีการผูกขาดจากบริษัทยาต่างประเทศ ที่มีสิทธิบัตรยา...

Pages