เมื่อประเมินตัวเองแล้วว่าพร้อมและตัดสินใจที่จะไปตรวจเลือด

คุณสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน คลินิกนิรนามหรือคลินิกเอกชน ที่มีความพร้อม โดยต้องมีบริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด ซึ่งเป็นบริการสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจผลการตรวจและช่วยกันวางแผนต่างๆ เพื่อรับมือกับผลเลือดที่จะตามมา

วิธีการตรวจเลือดของทุกสถานบริการ

เทคโนโลยีการตรวจปัจจุบันมีมาตรฐานมากพอและเชื่อถือได้ โดยทั่วไป โรงพยาบาลรัฐมีแนวทางให้ข้อมูลและการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดชุดสิทธิประโยชน์ครอบคลุมบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจให้กับคนไทยทุกสิทธิการรักษา ทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปีละ 2 ครั้ง และสามารถรับบริการได้ที่หน่วยบริการตามบัตรทอง หรือโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง

หากไม่ต้องการใช้สิทธิข้างต้น สามารถเลือกรับบริการได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง ที่หน่วยบริการของภาครัฐ ราคาประมาณ 80 – 300 บาท หากเป็นภาคเอกชน ราคาประมาณ 300 – 800 บาท

ค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้าน ได้ที่นี่ (ค้นหาสถานพยาบาล)

Error on connection